Question 32

1: Kako u saobracajnoj situaciji kao na slici mora postupiti vozac vozila broj 1:

Question 1691

2: Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom dolaska na raskrsnicu? (više tačnih odgovora)

Question 1528

3: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 1617

4: Kako ćete postupiti na raskrsnici u saobraćajnoj situaciji kao na slici?

Question 77

5: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 120

6: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 1571

7: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 1403

8: Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti vozač vozila broj 1?

Question 279

9: U saobraćajnoj situaciji kao na slici vozač putnickog automobila:

Question 1407

10: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 111

11: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 153

12: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 1692

13: Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako imate namjeru proći raskrsnicu?

Question 80

14: Kojim vozilima u saobracajnoj situaciji kao na slici nije dozvoljen prolaz na raskrsnici?

Question 277

15: Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako imate namjeru proći raskrsnicu?

Question 237

16: Kako ćete postupiti na raskrsnici u saobraćajnoj situaciji kao na slici?

Question 1568

17: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 201

18: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 441

19: Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?

Question 245

20: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 1527

21: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

Question 71

22: Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?