1: Za vrijeme kretanja kolovozom pješak:

2: Vozač je dužan kada se kreće putem van naselja, prije ulaska u nepreglednu krivinu: (više tačnih odgovora)

3: Kako se naziva uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobracaj vozila u jednom smjeru sa jednom ili više saobracajnih traka?

4: Kad na putu sa dvije saobraćajne trake za saobraćaj u oba smjera trebate upravljati vozilom što bliže desnoj ivici kolovoza? (više tačnih odgovora)

5: Vozač vozila kome je dat znak za preticanje sa njegove lijeve strane dužan je: (više tačnih odgovora)

6: Kako ce ovlašceno lice postupiti prema vozacu koji odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno strucnom pregledu na koji je upucen radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremecenosti izazavane dejstvom alkohola, odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je oznaceno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje?

7: Ako vozac motornog vozila i poslije dvije provjere poznavanja saobracajnih propisa ne pokaže dovoljno znanje, ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne rok od:

8: Osnovna boja znaka „zabrana parkiranja“ je:

9: Manevarsko svjetlo se automatski isključuje čim brzina kretanja vozila prema naprijed premaši?

10: Koje su najčešće očekivane greške vozača pod dejstvom alkohola? (više tačnih odgovora)

11: Svjetla za maglu na motornom vozilu moraju biti izvedena i podešena tako da osvijetljeni dio ravnog puta nije duži:

12: Šta mora učiniti vozač kad prilazi vozilom obilježenom pješačkom prelazu? (više tačnih odgovora)

13: Ugaono svjetlo podrazumijeva:

14: Da li se na vozila službe hitne pomoći i vatrogasna vozila, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove primjenju odredbe o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila i zabrani presijecanja kolone pješaka?

15: Svjetla za maglu koja se nalaze na prednju strani vozila moraju biti:

16: Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom važi?

17: Vozača na vanredni ljekarski pregled rješenjem upućuje:

18: Dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobracaj vozila, naziva se:

19: Saobraćajni znakovi u naseljima smješteni uz kolovoz postavljaju se na visini:

20: Ako teret na motornom ili priključnom vozilu sa bočne strane prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila mora se, noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, označiti svjetlom i katadiopterima koji:

21: Čemu prilagođavate brzinu kretanja vozila na putevima van naselja? (više tačnih odgovora)

22: Instruktor vožnje za vrijeme osposobljavanja kandidata obavlja obuku:

23: Kako očekivanje opasnosti utiče na bezbjednost prilikom upravljanja vozilom? (više tačnih odgovora)

24: Da li na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake, te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu, a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama?

25: Koji organ u BiH izdaje ovlašćenje za izdavanje međunarodne vozačke dozvole?

26: Poluprečnik kruga znaka obavještenja u tunelima i galerijama iznosi:

27: Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja, a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata:

28: Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta:

29: Pod izrazom prestrojavanje podrazumijeva se:

30: Dopunska svijetleća zelena strelica postavljena u visini zelenog svjetla na semaforu usmjerena udesno znači:

31: Da li se zaprežno vozilo smije ostavljati bez nadzora na putu ili uz put?

32: Prelaz alkohola u krv (resorpcija alkohola), završi se?

33: Ispod slova „L” na tablici kojom se obilježava vozilo za osposobljavanje kandidata za vozaca iz upravljanja motornim vozilom upisuje se:

34: Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (kamp prikolicu) ili laku prikolicu?

35: Odstojanje izmedu vucnog i vucenog motornog vozila ako se vuce pomocu užeta mora iznositi:

36: Pod kojim uslovima vozač bicikla stariji od 18 godina može na javnom putu biciklom prevoziti dijete do osam godina starosti: (više tačnih odgovora)

37: Vozački ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozačа kategorije B polaže se:

38: Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena:

39: Kada je motorno vozilo na putu dozvoljeno vući pomoću užeta?

40: Da li oznake na kolovozu mogu biti postavljene uz druge saobraćajne znakove?

Klikom na dugme 'Završi' završavate testiranje. Na ekranu će se prikazati rezultat testa sa svim tačnim i netačnim odgovorima u svrhu analize grešaka koje ste počinili prilikom testiranja.